Lukio kaikille pakolliseksi? Ja muuta kouluteemaa

Jepujee, näin semisti kuumeisena ja lukuloman lomassa on hyvä muistaa välillä, mitä se koulu on. Tässä tekstissä suunnittelen esitteleväni mielipiteitäni koulumaailmasta.

Viime aikoina olen ollut erittäin huolestunut tästä suomalaisten yleissivistyksestä ja suomalaisen yhteiskunnan muuttumisesta. Huonoon suuntaan, sanoisin. Perussuomalaisia kannatetaan, ekologiset arvot unohdetaan, lähimmäisen rakkautta pidetään huonona ja ihmiset tuntuvat arvostavan lähinnä niitä, jotka kulkevat siitä missä aita on matalin. Ei kiva suuntaus, minun mielestäni.

Suurin syyhän tällaiseen suuntaukseen on luultavasti koulutuksen puute. Tuntuu oikeastaan toisinaan jopa erittäin huvittavalta, kun ihmiset huutelevat turuilla ja toreilla asioista ilman sen kummempaa tietoa. Stereotypioita esitetään faktoina ja tiedot perustuvat yhdestä lähteestä saatuun aineistoon. Lisäksi media tuntuu uutisoivan nykyään tapahtumia erittäin yksipuoleisesti ja monissa medioissa uutisen arvo on suoraan suhteutettuna uutisen viihdearvoon. Esimerkiksi mtv3:lla on useasti pääotsikoissa ennemmin munamiestä kuin vaikkapa Libyan kapinaa. Kumma juttu.

Lukiohan on yleissivistävä oppilaitos. Itse olen huomannut, että oma ajatteluni on hieman kehittynyt ja monipuolistunut lukion myötä. Tämä ei olisi myöskään pahitteeksi monille muille ihmisille. On tullut tosiaan huomattua, että lukion tuomaa ajattelua ja tiettyä kriittisyyttä puuttuu. Samalla osalla ihmisistä on niin hatarat tiedot maailmasta että hirvittää. Jos lukio tehtäisiin pakolliseksi ennen ammattiin opiskelemista saataisiin varmasti suomalaistakin yhteiskuntaa parannettua, eikä tarvitsisi pelätä niin paljoa väkivaltaa tai rasismia kuin nykyään on.

Toisaalta, onhan nykyäänkin paljon ongelmatapauksia, jotka menevät amikseen sen takia, että lukioon eivät pääse ja opiskelu ei kiinnosta, mutta pakko mennä jonnekin. Entäpä nämä tapaukset? En haluaisi olla julma, mutta eiväthän he tavallisten ihmisten sekaan sinänsä kuulu. Joku 10.luokka olisi kuitenkin hyvä askel ennen kuin aletaan edes harkita ammattiin opiskelua.

Ruotsin kielen asema on myös puhuttanut paljon. Aika monella tuntuu olevan yleinen ruotsalaisviha, ja syykin on ilmeinen; ruotsin kielen opiskelu on aloitettu aivan väärään aikaan, juuri murrosiän ja kapinavaiheen kynnyksellä. Kaikkea uutta on kiva vihata, ja monen inho ruotsia kohtaan juontaakin juurensa juuri yläasteen alun ruotsinopetuksesta. Ehkäpä ratkaisu voisi olla, että sen opiskelu aloitettaisiin aikaisemmin, ehkä jo 5. tai 6. luokalla. Onhan suomessa kuitenkin erittäin paljon ruotsia puhuvia, ja pohjoismaissa pärjää paremmin luultavasti ruotsilla kuin venäjällä. En ota kuitenkaan kantaa siihen, kumpaa aluetta (venäjä vai pohjoismaat) kohti Suomen tulisi suuntautua tulevaisuudessa.

Liikunta vai taiteet, vai ei kumpaakaan? Itse olen sitä mieltä, että on aivan turha lisätä ainakaan kuvaamataidon osuutta opintojen missään vaiheessa. Itse olen aina ainetta vihannut johtuen opettajien paikoitellen liiankin kriittisestä palautteesta enkä näin ollen ainetta lisää kouluun haluaisi. Näen myös kuvaamataidon merkityksen nykyaikana liian vähäisenä. Maksimi on, että aineen opetusmäärä pidetään samana. Liikuntaa taas voitaisiin lisätä, sillä suomalaisten aktiivisuus on tietokoneaikana vähentynyt selvästi. Jos liikuntatunneille saataisiin luotua innostava ja kannustava ilmapiiri (esimerkiksi uudistamalla opettajakoulutusta?) niin aineen opetusmäärää voitaisiin lisätä huomattavasti. Samalla yhä useampi suomalaisnuori saattaisi liikkua enemmän tulevaisuudessa. Eli lisää liikuntaa!

Ylioppilaskokeiden siirtyminen sähköiseksi on itselleni hieman kaksipiippuinen juttu. Toisaalta yhteiskunta sähköistyy, mutta toisaalta mieleen hiipii epäilys siitä, jatkuuko trendi samana tulevaisuudessa. Voi olla, että tietokoneet katoavat (tuskin), jolloin olisi hyvä osata vielä kirjoittaa käsinkin. Muutenkin, helpommalla pääseminen yhdessä asiassa voi johtaa toiseen ja kolmanteen jne., ja sitä kautta ihmisistä voi tulla liiankin laiskoja.

Tunnisteet: , , , , , , ,